Fakultet za menadžment, Univerziteta Metropolitan u Beogradu organizuje Drugu međunarodnu konferenciju Innovation, Competitiveness and Sustainable Development (ICSD 2017, Belgrade). Konferencija će biti održana 25. maja 2017. godine u prostorijama Univerziteta Metropolitan. Na čelu konferencije su rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet, kao i dekan Fakulteta za menadžment, profesorka dr Ana Bovan.

 

Ove godine konferencija ICSD će biti fokusirana na inovativnosti i konkurentnosti preduzeća i drugih organizacija, na njihove procese, kao i na uticaj ljudskog kapitala i održivog razvoja društva. Neke od tema su: Inovacija – kao proces stvaranja vrednosti; Ekonomska diplomatija; Međunarodna trgovina i logistika; Konkurentnost zemalja; Korporativno lobiranje; Finansijska forenzika; Uloga privredne komore u ekonomskoj konkurentnosti zemalja; Digitalni potrošači u digitalnoj ekonomiji; Neuromarketing itd.

 

Na ovogodišnjoj konferenciji će biti održan i Biznis forum koji će okupiti privrednike, profesore iz zemlje i inostranstva, kao i diplomatski kor koji će diskutovati na temu inovativnosti, konkurentnosti i održivog razvoja.

 

Cilj konferencije je razmena gledišta, znanja i iskustava vodećih istraživača iz zemlje i inostranstva sa predstavnicima privrede o uticajima procesa inovativnosti, konkurentnosti i održivog razvoja, a radi podsticaja i efikasnijeg doprinosa razvoju malih i srednjih preduzeća, institucija, regiona i država. Ovo nisu samo regionalne teme koje se tiču područja Jugoistočne Evrope, već su relevantne i aktuelne na globalnom nivou. Inovativnost i konkurentnost predstavljaju najbolje načine za dostizanje održivog razvoja, povećanja zaposlenosti i plata, a samim tim i životnog standarda svih građana.

 

Više o samoj konferenciji ICSD 2017, možete pogledati OVDE.