Метрополитан универзитет у Београду

објављује

 

К О Н К У Р С

за избор наставника и заснивање радног односа, за следећа радна места:

Наставник за ужу област Графички дизајн на одређено време у Нишу.

 
 

УСЛОВИ ЗА НАСТАВНИКА: Кандидати треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету.

 

Пожељно је радно искуство у креативној индустрији, као и активна уметничка каријера – учешће на групним и самосталним изложбама, фестивалима и слично.

 

У складу са чланом 65, 71. и 72. Закона о високом образовању, радни однос се заснива на одређено време за сва звања, осим звања редовног професора.

 

Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву чији обавезни формулар за наставничка места могу да преузму кликом овде.

 

Поред попуњеног формулара, треба приложити и портфолио графичког дизајна и дигиталне илустрације у ПДФ формату и додатне веб линкове, као и копије диплома.

Формулар и сву допунску документацију у електронском облику послати на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs

 

Предност имају кандидати који су из Ниша и околине.

 

За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs  или телефоном 011/ 20 30 885 (Валентина Катић).

 

 

Конкурс је отворен до 08.12.2017. године